tư vấn đi du lịch phú quốc nên mặc gì?

tư vấn đi du lịch phú quốc nên mặc gì?