Từ Sài Gòn đi Đà Lạt bao nhiêu km, bao lâu thì tới?

Từ Sài Gòn đi Đà Lạt bao nhiêu km, bao lâu thì tới?