Check in Đà Lạt ở quán cafe hồ trên mây

Check in Đà Lạt ở quán cafe hồ trên mây

Cảm giác bước trên mặt nước thật phiêu diêu tự tại.

Check in Đà Lạt ở quán cafe hồ trên mây

Comments

comments