mùa lúa chín, ruộng bậc thang ảnh 1

mùa lúa chín,  ruộng bậc thang ảnh 1