mùa đông hà nội có hoa gì?

mùa đông hà nội có hoa gì?