danh sách các nhà nghỉ ở sapa

Theo topdiadiem.com thì danh sách các nhà nghỉ ở sapa được tổng hợp này có giá khá rẻ, phù hợp với tiêu chí như là, giá rẻ, nhà nghỉ ở sapa cho dân phượt. Bạn sẽ tìm được thông tin về các nhà nghỉ gần nhà thờ, gần trung tâm thị trấn, cũng sẽ có các nhà nghỉ bình dân ở sapa mà khi vào ở bạn sẽ không nghĩ được với bài trí, dịch vụ như vậy nhưugn giá thì quá ư tuyệt vời.

danh sách các nhà nghỉ ở sapa

danh sách các nhà nghỉ ở sapa

Nhà nghỉ Xuân Viên

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 816

Nhà nghỉ Bốn Mùa

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 238

Nhà nghỉ The Gecko

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 504

Nhà nghỉ Phượng Hồng

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 495

Nhà nghỉ Phương Nam

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 256

Nhà nghỉ Mường Hoa

Đường Thạch sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 711

NHà nghỉ Hoa Ban

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 870

Nhà nghỉ Hoa Sua

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 776

Nhà nghỉ Tây Hồ

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 224

Nhà nghỉ Chiều Sương

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 919

Nhà nghỉ Đào Nguyên

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 452

Nhà nghỉ Thủy Nhung

Đường Hàm Rồngng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 688

Nhà nghỉ Hương Sen

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 308

Nhà nghỉ Thanh Bình

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 250

Nhà nghỉ Thanh Thanh

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 767

Nhà nghỉ Trường Xuân

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 968

Nhà nghỉ Hoa Lan

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Anh Tuấn

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 417

Nhà nghỉ Trần Bình

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại :0203 871 726

Nhà nghỉ Việt Anh

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Laocai

Điện thoại: 0203 871 352

Nhà nghỉ Sao Mai

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 738

Nhà nghỉ Cầu Mây

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 318

Nhà nghỉ Phong Hương

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Laocai

Điện thoại: 0203 871 426

Nhà nghỉ Sơn Hà

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 273

Nhà nghỉ Đức Hạnh

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 283

Nhà nghỉ Hiền Lương

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 478

Nhà nghỉ Thùy Dung

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 597

NHà nghỉ Huy Hòang

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 468

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 263

Nhà nghỉ Tulip

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 914

Nhà nghỉ Trung Đức

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 681

Nhà nghỉ Hoa Trà

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 846

Nhà nghỉ Thanh Hương

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 345

Nhà nghỉ Đức Tú

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 885

Nhà nghỉ Trung Nguyên

Đường Thạch Sơn, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 609

Nhà nghỉ Hoa Hướng Dương

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 046

Nhà nghỉ Hoàng Lan

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 115

Nhà nghỉ Thắng Lợi

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 410

Nhà nghỉ Nam Thanh

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 409

Nhà nghỉ Minh Quân

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 199

Nhà nghỉ Thanh Xuân

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 660

Nhà nghỉ Kiều Oanh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 477

Nhà nghỉ Cảnh Cương

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 551

Nhà nghỉ Cẩm Tú

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 339

Nhà nghỉ Lương Thủy

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 446

Nhà nghỉ Hương Quỳnh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 485

Nhà nghỉ Tiến Anh

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 585

Nhà nghỉ Thăng Hoa

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 764

Nhà nghỉ Thanh Quyên

Đường Fansipan, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 123

Nhà nghỉ Tùng Lâm

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 404

Nhà nghỉ Hòa Phát

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 032

NHà nghỉ Hoa Sen

Sapa Town, Laocai Pro

+ + 84.20.3871777

Nhà nghỉ Ban Mai

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 374

Nhà nghỉ Thu Hằng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 242

Nhà nghỉ Khuyên Ngọc

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 449

Nhà nghỉ Thúy Hồng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hoàng Hải Anh

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 964

Nhà nghỉ Sáng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 533

Nhà nghỉ Nguyễn Hùng

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hiếu Thảo

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 427

Nhà nghỉ Đức Linh

Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai

NHà nghỉ Yến Nhi

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 648

Nhà nghỉ Quê Hương

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Ngọc Anh

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 505

Nhà nghỉ Thác Bạc

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Sơn Thủy

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 228

Nhà nghỉ Quỳnh Anh

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 630

Nhà nghỉ Miền Tây

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Apatit

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 381

Nhà nghỉ Lâm Nghiệp

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 230

Nhà nghỉ Thương Nghiệp

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 222

Nhà nghỉ Giao Thông

Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 451

NHà nghỉ Ngọc Anh

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Hùng Vương

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 873 135

Nhà nghỉ Hà Giang

Đường Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 871 110

Nhà nghỉ Mẫn Và Tôi

Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai

DDieenj thoaij: 0203 502 009

Nhà nghỉ Ven Hồ

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Nhà nghỉ Việt Thành

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 872 226

Nhà nghỉ Vườn Hồng

Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Điện thoại: 0203 283 868

giá thuê nhà nghỉ tại sapa

Một số khách sạn tốt giá rẻ ở sapa theo topdiadiem.com  gợi ý cho các bạn khi muốn đặt phòng khách sạn qua các hệ thống đặt phòng khách sạn online hoặc đặt phòng khách sạn qua điện thoại có giá rẻ từ 100 ngàn đồng (phù hợp với dân phượt) cho đến giá tầm 700k.

khách sạn tốt giá rẻ ở sapa

Các khách sạn, nhà nghỉ tại sapa có giá 700.000đ

 • Hmong Sapa Hotel: Số 10 Thác Bạc, thị trấn Sapa. SĐT – 0203 772 228.
 • Sapa Paradise View Hotel: Số 18 Phạm Xuân Huân, thị trấn Sapa. SĐT – 0203 872 683.
 • Sapa Panorama Hotel: Số 10 Hoàng Diệu, thị trấn Sapa. SĐT – 0203 771 535.
 • Cat Cat View Hotel: Số 46 Fansipan, thị trấn Sapa. SĐT – 02033 871 946 .
 • Chau Long Sapa II Hotel: Số 24 Đồng Lợi, thị trấn Sapa. SĐT – 0203 871 245.

nhà nghỉ khách sạn giá rẻ ở sapa

nhà nghỉ khách sạn giá rẻ ở sapa với giá phòng từ 200.000đđến 500.000đ/đêm

 • Pumpkin Sapa Hotel: Số 14 Đồng Lợi, thị trấn Sapa.
 • Fansipan View Hote: Đường xuân Viên, thị trấn Sapa. SĐT – 020 3873 468
 • Boutique Sapa Hotel: Số 41 Fansipan, thị trấn Sapa.

nhà nghỉ giá rẻ sapa phượt

Giá chỉ 100.000đ/đêm/người

 • Violet Hotel: Số 3 Mường Hoa, thị trấn Sapa. SĐT – 098 888 89 34.
 • Sapa Backpackers: Số 6 đường Hàm Rồng, thị trấn Sapa. SĐT – 0164 422 5438.
 • Sapa Hostel: Số 1 đường Hoàng Liên, thị trấn Sapa. SĐT – 0915351817.

danh sách các nhà nghỉ ở sapa

nhà nghỉ bình dân ở sapa
khách sạn ở sapa nào tốt
thuê phòng nghỉ ở sapa
khách sạn ở sapa gần nhà thờ
nhà nghỉ giá rẻ sapa phượt
nhà nghỉ khách sạn giá rẻ ở sapa
các nhà nghỉ giá rẻ ở sapa

Comments

comments